Archive for the 'МОВА' Category

ХРОМАТИЧНІ КОЛЬОРОНАЗВИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ

November 1st, 2023 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: МОВА | 11 Comments »

ІЛЛЯ ШРАҐ: АДВОКАТ УКРАЇНИ ТА ЇЇ МОВИ

November 1st, 2023 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: МОВА | 4 Comments »

АРХАЇЧНІ МОРФОЛОГІЧНІ ФОРМИ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

October 30th, 2023 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: МОВА | 4 Comments »

ОБСЦЕНІЗМИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО (НА МАТЕРІАЛІ ПОСТМОДЕРНИХ І ПОСТФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ)

October 18th, 2023 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: МОВА | 2 Comments »

ВІДОБРАЖЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ПРОЄКТІ ТЕЗАУРУСА МОНОГОВІРКОВОГО ЛІНГВАРІЮ

October 18th, 2023 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: МОВА | 1 Comment »