Вимоги до оформлення доповіді

Як додаток до повідомлення у форматі Word doc.

Шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал 1, абзацний відступ 7 знаків.

Поля ліве і праве – 2,5 см, верхнє і нижнє – 2 см. Текст друкувати без переносів, не форматувати, дотримуватися чіткої структури, запобігати використання жирного шрифту, не підкреслювати, цитати брати в лапки (“ “), значення слів тощо – (` ´).

Посилання на використану літературу в тексті подавати у дужках з позначенням прізвища автора, року видання, сторінки за зразком: (Селіванова 2004, 72).

Нумерацію сторінок у доповіді не проставляти.

Просимо звернути особливу увагу на вимоги до оформлення доповіді та ознайомитися із зразком. Неправильно оформлені доробки не прийматимуться.

Оформлення доповіді:

Перша сторінка:

На початку: Оригінал, без дозволу автора не цитувати!

 1. Сканована фотографія;
 2. Iм’я та прізвище автора;
 3. Освітній статус або науковий ступінь;
 4. Посада;
 5. Повна назва організації;
 6. Країна;
 7. Назва доповіді українською мовою великими літерами;
 8. Резюме та ключові слова українською мовою (резюме не більше 50 слів; ключові слова не більше 5 слів);
 9. Назва доповіді англійською мовою великими літерами;
 10. Резюме та ключові слова англійською мовою (резюме не більше 50 слів; ключові слова не більше 5 слів);

Друга сторінка і далі:

 1. Текст статті;
 2. Література окремим абзацем за схемою:

Прізвище, ініціали. (Рік). Монографія. Місце видання.
Прізвище, ініціали. (Рік). Назва. Видавництво. Місце видання.
Прізвище, ініціали.(Рік). Назва статті. Назва журналу. Номер випуску. Сторінка.

Зразок оформлення доповіді