Archive for the 'ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ' Category

СИМВОЛІКА ТВОРЧОСТІ МИТЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

November 3rd, 2022 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 107 Comments »

УКРАЇНА В “ЕНЦИКЛОПЕДІЇ” Д. ДІДРО І Ж. Д’АЛАМБЕРА 18 СТ.

October 23rd, 2022 від Administrator

Микола Железняк

кандидат філологічних наук,
директор
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України,
Україна

 

 

Олександр Іщенко

кандидат філологічних наук,
заступник директора з наукової роботи
Інститут енциклопедичних досліджень НАН України,
Україна

Оригінал, без дозволу автора не цитувати!

УКРАЇНА В “ЕНЦИКЛОПЕДІЇ” Д. ДІДРО І Ж. Д’АЛАМБЕРА 18 СТ.

Резюме: Дослідження присвячено проблемам відображення українознавчої тематики в зарубіжних енциклопедіях, зокрема аналізу інформації про Україну у всесвітньо відомому французькому виданні епохи Просвітництва “Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” (“Енциклопедія, або Тлумачний словник науки, мистецтва й ремесел”). Схарактеризовано повноту змісту статті “Україна” цього видання з огляду на загальний рівень про Україну в тогочасній французькій історіографії. З’ясовано, що відомості про Україну могли б бути повніші, якби автор спирався на доступні на той час джерела. Водночас наголошено, що французькі історичні праці 17–18 ст., що містять згадки про Україну, очевидно, написані під впливом російських або польських авторів, які транслювали політизовані концепції.

Ключові слова:

Download PDF: Микола Железняк, Олександр Іщенко

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 372 Comments »

ОБРАЗ БОЯНА В ІДЕНТИФІКАЦІЙНІЙ МАТРИЦІ ЮЗЕФА БОГДАНА ЗАЛЕСЬКОГО ТА МИКОЛИ ЛИСЕНКА

October 22nd, 2022 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 7 Comments »

ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНОК: ВІЗУАЛЬНІ ОБРАЗИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022 Р.

October 22nd, 2022 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 9 Comments »

ВОЄННИЙ ФОЛЬКЛОР СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

October 22nd, 2022 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 23 Comments »

РЕЛІГІЙНІ ВИМІРИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

October 22nd, 2022 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 12 Comments »

ВПЛИВ ТОТАЛІТАРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ НА ГОНЧАРСТВО ОПІШНОГО 1950-Х – 1960-Х РОКІВ

October 22nd, 2022 від Administrator

Ольга Кульбака

заступниця директора з розвитку музейної інфраструктури генерального Національного музею-заповідника українського гончарства,
аспірантка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка,
Україна

Оригінал, без дозволу автора не цитувати!

ВПЛИВ ТОТАЛІТАРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ НА ГОНЧАРСТВО ОПІШНОГО 1950-Х – 1960-Х РОКІВ

Резюме: У статті розглянуто стан гончарства Опішного в добу тоталітаризму, вплив радянського режиму на побут та творчість опішненських гончарів у 1950-х–1960-х роках, функціонування гончарних артілей “Художній керамік” та “Червоний гончар” як радянських комуністичних підприємств.

Ключові слова: тоталітаризм, гончарство, гончар, Опішне, артіль, радянський режим.

Download PDF: Ольга Кульбака

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 6 Comments »

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

October 22nd, 2022 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 6 Comments »

АРХЕТИПНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ОБРАЗ РІДНОЇ ЗЕМЛІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ В. СТЕФАНИКА

October 22nd, 2022 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 17 Comments »

ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПРО ВОДУ: НОВОЧАСНИЙ ПОГЛЯД

October 22nd, 2022 від Administrator

Entschuldigung aber du hast nicht die Rechte um dieses Post zu sehen!

Категорія: ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | 11 Comments »